lek. med. Dorota Jabłońska - Radiologia
lek. med. Dorota Jabłońska – Radiologia

Lek. med. Dorota Jabłońska

specjalista radiolog

Ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i otrzymała dyplom lekarza w 1991 roku. Specjalizację z radiologii otrzymała w 1998 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Od wielu lat uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Szkołę Polskiego Towarzystwa Radiologiczego w Kielcach oraz posiada certyfikaty ukończonych szkoleń ultrasonograficznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne w Zamościu, takich jak : ultrasonografia piersi, narządów ruchu, ultrasonografia dopplerowska. Od 25 lat zajmuje się oceną badań radiologicznych takich jak: zdjęcia RTG i mammografie. Od 20 lat z zamiłowaniem wykonuje badania USG takie jak : USG jamy brzusznej, USG piersi, USG szyi, a od 15 lat specjalizuje się w wykonywaniu również badań USG Doppler tętnic przedmózgowych, naczyń kończyn górnych i dolnych.