dr n. med. Jan Dąbrowski

specjalista endokrynologii, diabetologii

Urodził się w Kaliszu. Tytuł lekarza uzyskał kończąc Akademię Medyczną w Łodzi. Doktor nauk medycznych specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog. Pracuje w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Matki Polki w Łodzi. Autor i współautor prac naukowych i książek z zakresu endokrynologii, diabetologii i farmakologii klinicznej. Członek wielu towarzystw naukowych.