MGR Aleksandra Zaleśna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie SWPS na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Swoją drogę jako psychoterapeuta rozpoczęłam kształcąc się na 4-letnich studiach podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które również odbywam na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie psychologiczne zdobywałam na Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym i w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym. Obecnie udzielam wsparcia psychologicznego i prowadzę psychoterapię w Centrum Psychoterapii pracując indywidualnie z młodzieżą od 12 roku życia oraz osobami dorosłymi. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracując terapeutycznie w nurcie poznawczo-behawioralnym spotykamy się regularnie, raz w tygodniu i opieramy się na zmianie dysfunkcjonalnych myśli, przekonań i interwencji behawioralnej, które pozwalają na podjęcie bardziej adaptacyjnego radzenia sobie.

Zakres usług:
– depresja,
– obniżony nastrój,
– niskie poczucie własnej wartości,
– lęki, fobie,
– problemy z radzeniem sobie ze stresem,
– trudności w regulacji emocji,
– trudności w relacjach z innymi ludźmi.