prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer

specjalista endokrynologii, pediatrii i andrologii

Jest specjalistą z dziedziny pediatrii i endokrynologii, a także andrologii (certyfikat europejski), z 30-letnim doświadczeniem. Studia ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Odbyła staż naukowy i kliniczny w Department of Growth and Reproduction, University Hospital w Kopenhadze w Danii. Uczestniczyła w licznych międzynarodowych kursach o tematyce andrologicznej m.in. European Academy of Andrology oraz International Society of Andrology. Obecnie jest nauczycielem akademickim i pracownikiem naukowo-badawczym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest kierownikiem Zakładu Endokrynologii Płodności i Poradni Andrologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Jest kierownikiem projektów badawczych Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Prezydenta Miasta Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i autorem ponad 120 publikacji naukowych o tematyce andrologicznej i endokrynologicznej. Wykłada na konferencjach polskich i zagranicznych oraz kursach dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Była członkiem Zarządu Głównego European Academy of Andrology, a obecnie jest Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. W pracy lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem:
- niepłodności u mężczyzn,
- zaburzeń seksualnych u mężczyzn (impotencja, przedwczesny wytrysk),
- zaburzeń rozwoju płciowego (wnętrostwo, niedorozwój narządów płciowych),
- zaburzeń dojrzewania płciowego (przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe),
- powiększenia gruczołów piersiowych u mężczyzn (ginekomastia),
- zaburzeń endokrynologicznych.

 

prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff

specjalista neurologii, neurologii dziecięcej i epileptologii

Pracuje obecnie jako konsultant neurologii Kliniki Neurochirurgii ICZMP w Łodzi. Przez wiele lat był kierownikiem Kliniki Neurologii Dziecięcej w tym Instytucie a także był kierownikiem Zakładu Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach. Nadal jest wykładowcą w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Przyjmuje i konsultuje dzieci ze szczególnym problemami z zakresu neurologii dziecięcej dotyczącymi oceny neurorozwoju niemowląt i małych dzieci, z opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami napadowymi (drgawki, padaczka), opóźnieniami rozwoju mowy, trudnościami szkolnymi i bólami głowy.

Ponadto udziela konsultacji w zakresie neurologii u dorosłych w takich schorzeniach jak: zespoły bólowe kręgosłupa, bóle głowy i padaczka. Profesor Wendorff jest autorem 250 prac opublikowanych w zagranicznym i polskim piśmiennictwie, 3 książek i licznych rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy, a także dla rodziców dzieci z chorobami neurologicznymi. W roku 2013 prowadził również zajęcia dla nauczycieli realizując program skierowany również do rodziców i opiekunów dzieci chorych neurologicznie w ramach programu współfinansowanego przez Unię Eurpejską ,,Kapitał Ludzki" .
 

dr hab n. med. Maciej Hilczer

specjalista endokrynologii, pediatrii

Jest absolwentem łódzkiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizacje z pediatrii i endokrynologii. Od prawie 25 lat pracuje w Klinice Endokrynologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dr hab. n. med. Maciej Hilczer jest jednym z najbardziej doświadczonych endokrynologów- pediatrów. Specjalizacje z pediatrii uzyskał w 1986 roku, a z endokrynologii w 1997 roku. Jest także kierownikiem Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest cenionym nauczycielem akademickim, znanym wykładowcą na szeregu kursów specjalizacyjnych z pediatrii i endokrynologii, wygłaszał liczne wykłady na zaproszenie w wielu konferencjach i zjazdach. Wspólorganizował 4 kolejne edycje Szkoły Zimowej Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, Jest autorem prac oryginalnych poświęconych tematyce endokrynologii wieku rozwojowego, licznych prac poglądowych, a także 2 rozdziałów w podręcznikach endokrynologii. Dr hab. n. med. Maciej Hilczer kształci od kilkunastu lat licznych lekarzy pediatrów oraz endokrynologów we wszystkich zagadnieniachendokrynologii wieku rozwojowego. Szczególnie bliska jest mu problematyka dotycząca diagnozowania i leczenia hormonalnego dzieci z niedoborami wzrostu.

 

dr n. med. Dariusz Świniarski
specjalista ortopeda traumatolog
rehabilitacja medyczna
mgr rehabilitacji ruchowej
Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (1976) i Akademii Medycznej w Łodzi (1984), specjalista drugiego stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pierwszego stopnia z rehabilitacji medycznej, certyfikat z medycyny sportowej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał za pracę z zakresu przydatności ambulatoryjnej artroskopii stawu kolanowego. Wieloletni pracowniki Kliniki Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej w Łodzi. W praktyce zawodowej zajmuje się leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawów, urazami, w tym sportowymi, wadami postawy oraz zagadnieniami z zakresu neuro-ortopedii, badanie USG narządu ruchu to jego pasja ostatnich lat. Diagnozuje, planuje, wykonuje i nadzoruje proces leczenia rehabilitacyjnego. Uprawniony do wykonywania badań sportowo-lekarskich i orzekania w sporcie dzieci, młodzieży i zawodników.

 

dr n.med. Mariusz Nawrocki
specjalista ginekolog, położnik
Pracuje w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Jest absolwentem Akademii Medycznej im.L.Rydygiera w Bydgoszczy. Odbył
liczne praktyki i staże zawodowe w Polsce i za granicą (Los Angeles). Umiejętności i doświadczenie zawodowe zdobył również poprzez udział w wielu certyfikowanych kursach
i szkoleniach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu broniąc pracy pt. Analiza zmienności genetycznej bliźniąt – polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych, heteroplazmia mitochondrialnego DNA i występowanie chimeryzmu komórek krwi” .


dr n. med. Ewa Duczmal
specjalista alergolog, pediatra
Ukończyła Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 1993 roku uzyskała specjalizację z pediatrii, a w 2000 specjalizację z alergologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała broniąc rozprawę pt. „Ocena marszu alergologicznego w okresie dzieciństwa”. Związana współpracą naukową z Kliniką Alergologii Pneumonologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie badania kohorty urodzeniowej i wpływu czynników zewnętrzynych na występowanie chorób alergicznych. Jest współautorką prac naukowych publikowanych w specjalistycznym piśmiennictwie alergologicznym.

dr n. med. Jan Dąbrowski
specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
Urodził się w Kaliszu. Tytuł lekarza uzyskał w 1992 roku kończąc Akademię Medyczną w Łodzi. Doktor nauk medycznych specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog. Pracuje w Klinice Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Matki Polki w Łodzi. Autor i współautor prac naukowych i książek z zakresu endokrynologii, diabetologii i farmakologii klinicznej. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

dr n. med. Elżbieta Oszukowska

specjalista urolog, androlog
Jest specjalistą z urologii, a także andrologii (certyfikat europejski), z 25-letnim doświadczeniem. Pracuje na Oddziale Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, II Klinika Urologii UM w Łodzi w WSS im. M. Kopernika w Łodzi oraz jest członkiem zespołu Polskiego Centrum Kształcenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii w Łodzi. Studia ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Odbyła staż naukowy i kliniczny w Department of Growth and Reproduction, University Hospital w Kopenhadze w Danii. Uczestniczyła w licznych międzynarodowych konferencjach i kursach urologicznych i andrologicznych m.in. European Academy of Andrology, International Society of Andrology, European Board of Urology. Jest autorem publikacji naukowych o tematyce andrologicznej i urologicznej. Wykładowca na kursach dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. W pracy lekarskiej zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i operacyjnym:
- kamicy układu moczowego
- łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,
- nowotworów układu moczowo-płciowego (jąder, prącia, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i nerek)
- zakażeń układu moczowo-płciowego
- zaburzeń czynności jąder (też po usunięciu jądra z powodu guza lub wnętrostwa)
- niepłodności (wykonuje biopsję jąder diagnostyczną lub terapeutyczną z pobraniem plemników)
- zaburzeń budowy i czynności prącia (stulejka, krótkie wędzidełko, zaburzenia wzwodu)
- protezy jąder
W ramach specjalizacji wykonuje: badanie USG układu moczowo-płciowego (nerek, pęcherza moczowego, prostaty, jader).

 

lek. med. Karol Sieniawski
specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczelnie ukończył w 2010 roku. Posiada tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej. Obecnie pracuje jako asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym CKD w Łodzi. Swoją wiedzę i umiejętności praktyczne rozwijał, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kongresach naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej UM w Łodzi. Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich. W swoim gabinecie udziela pacjentom konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej. Zajmuje się również kwalifikowaniem do zabiegów chirurgicznych. Wykonuje ambulatoryjne zabiegi chirurgiczne. Przyjmuje pacjentów w języku polskim i angielskim.
Zajmuję się leczeniem:
- Chorób tarczycy i innych gruczołów dokrewnych
- Chorób żołądka i dwunastnicy
- Chorób wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
- Jelita grubego i odbytu
- Chorób skóry i paznokci

- Niewydolności żylnej i żylaków kończyn dolnych
- Ran przewlekłych
- Innych chorób chirurgicznych

 

lek stom. Dorota Ciechanowska-Horyza
stomatolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Od wielu lat związana jest z profesjonalną opieką stomatologiczną. Doświadczenie zawodowe zdobyła w klinikach i gabinetach stomatologicznych w Warszawie i Poznaniu. Pani Doktor Ciechanowska-Horyza umiejętności doskonali realizując specjalizację z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją, którą odbywa w Poznaniu. Regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach stomatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem endodoncji, protetyki i stomatologii estetycznej. Pani Doktor zajmuje się w szczególności estetyczną odbudową zębów oraz leczeniem endodontycznym (kanałowym) przy użyciu mikroskopu oraz innych nowoczesnych metod i urządzeń.

 

lek. stom. Marcin Nowak

stomatolog

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Pasjonat stomatologii. Wierzy, że tylko poprzez ciągły rozwój można spełniać oczekiwania Pacjentów.  Complete Care Dentist, który traktuje Pacjenta holistycznie i pragnie zaoferować kompletny, najlepszy dla Pacjenta plan leczenia, zakończony trwałym sukcesem. Szczególną uwagę przykłada do dokładnej diagnostyki i planowania przy wsparciu najnowszej technologii, zgodnie z filozofią dr Pete Dawsona: “Failing to properly plan is planning for failure!”. Ukończył szkolenia w kraju i w USA m.in.: Curriculum Akademii Dawsona, Digital Smile Design Hands-On, Sympozjum “Paradigm Shift in Implant Dentistry” Za swoją misję uważa leczenie Pacjentów oparte na światowych standardach, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, z poszanowaniem zasad harmonii i funkcji stawu skroniowo-żuchwowego, układu mięśniowego i zębów. Prywatnie mąż i ojciec Szymona, Natalii i Adama. W wolnych chwilach trenuje Hiit i CrossFit.

 

lek. stom. Daniel Błaszczyk
stomatolog

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył w 2009 r. otrzymując dyplom lekarza stomatologa. Od tego czasu poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych kursach zawodowych, szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Pan Doktor świadczy usługi w ramach stomatologii zachowawczej, endodoncji, periodontologii oraz protetyki. Zajmuje się również pedodoncją (leczeniem dzieci). Pan Doktor posiada duże doświadczenie w leczeniu tzw. parafunkcji narządu żucia, m.in. dolegliwości ogólnych typu migreny czy bezsenność spowodowanych zaburzeniami w zgryzie Pacjenta.

 

lek. med. Iwona Walczak-Koszela

specjalista dermatologii i wenerologii, medycyna estetyczna
Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbyła staż specjalizacyjny w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Łodzi. W codziennej praktyce wykorzystuje wiedzę zdobytą w Klinice oraz aktualną wiedzę medyczną. Ukończyła liczne kursy z zakresu dermatoskopii, krioterapii, elekrochirurgii oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

 

lek. med. Joanna Sieniawska
specjalizant w dziedzinie dermatologii i wenerologii

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczelnie ukończyła w 2010 roku. Obecnie w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii. Na co dzień pracuje w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wielu placówkach medycznych m.in. w oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach klinicznych dotyczących łuszczycy, tocznia i atopowego zapalenia skóry. Pracowała również jako wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim- filia w Tomaszowie Mazowieckim. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych (autorka: Kiła - patogeneza, diagnostyka i leczenie, Holiday sun exposure increaseslevel of witamin D and thymine dimmers in children, Linear and whorled nevoid hipermelanosis- case report, współautorka:Long- therm infliximab therapy in pustular psoriasis-case report ) Należy do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bierze udział w wielu zjazdach i konferencjach naukowych jako uczestnik i wykładowca (Czy fototerapia predysponuje do kancerogenezy?, Wpływ stosowania ochrony przeciwsłonecznej na stężenie fruktozaminy po ekspozycji na UVR w grupie pacjentów dorosłych, Eccrine angiomatous hamartoma- opis przypadku). Wykonuje badania dermatoskopowe, zabiegi z zakresu elektrokoagulacji oraz krioterapii. Bardzo chętnie pracuje z dziećmi. Przyjmuje pacjentów w języku polskim i angielskim.
 

lek. med. Dorota Jabłońska

specjalista radiolog

Ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i otrzymała dyplom lekarza w 1991 roku. Specjalizację z radiologii otrzymała w 1998 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Od wielu lat uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Szkołę Polskiego Towarzystwa Radiologiczego w Kielcach oraz posiada certyfikaty ukończonych szkoleń ultrasonograficznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne w Zamościu, takich jak : ultrasonografia piersi, narządów ruchu, ultrasonografia dopplerowska. Od 20 lat zajmuje się oceną badań radiologicznych takich jak: zdjęcia RTG i mammografie. Od 15 lat z zamiłowaniem wykonuje badania USG takie jak : USG jamy brzusznej, USG piersi, USG szyi, a od 10 lat specjalizuje się w wykonywaniu również badań USG Doppler tętnic przedmózgowych, naczyń kończyn górnych i dolnych.
  

lek. med. Marta Kisielewska

specjalizant w dziedzinie otolaryngologii

Pani doktor Piotrowska urodziła się w Turku. W chwili obecnej na stałe związana jest z Kaliszem. Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi, gdzie uzyskała tytuł lekarza medycyny. Praktyki i staże w trakcie studiów pani doktor odbywała m. in. podczas półrocznego pobytu w Hiszpanii na Universidad de Murcia, gdzie zdobywała wiedzę z laryngologii. Język hiszpański jest wielką pasją pani doktor, dlatego doskonali go i potwierdza różnymi certyfikatami. Pracuje jako lekarz Rezydent na Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Bierze udział w konferencjach i zebraniach naukowych w Polsce i za granicą. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

 

mgr Aleksandra Jaźwiec

logopeda
Z wykształcenia logopeda dyplomowany i pedagog. Ukończyła Podyplomowe Studium Kwalifikacyjne Logopedia w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menadżerskiej w Gnieźnie oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewcza w Poznaniu. Ukończyła również studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim - kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Nieustannie - z racji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - bierze czynny udział w konferencjach, seminariach i warsztatach z zakresu logopedii i pedagogiki. Ostatnim ukończonym kursem doskonalącym był kurs "Zastosowanie metody werbo-tonalnej w rehabilitacji dzieci z zaburzonym rozwojem mowy". Magister Jaźwiec wierzy, że w pracy logopedycznej najważniejsze jest wzbudzenie w dzieciach poznawczej pasji, by mogły czerpać radość z wyzwania jakim jest terapia.

 

 

mgr Justyna Bilska
Manager Przychodni

Magister Justyna Bilska zajmuje stanowisko managera Przychodni. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu broniąc pracę naukową pt. "Marketing gabinetów stomatologicznych". Wiedzę i doświadczenie zdobywała również biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach związanych z marketingiem w obiektach służby zdrowia np. Personel i jego rola w procesie świadczenia usług zdrowotnych, Marketing-mix usług zdrowotnych w sektorze prywatnym, Koncepcja marketingowego zarządzania gabinetem lekarskim, Profesjonalna recepcja w gabinecie stomatologicznym oraz Proces obsługi pacjenta w obiektach służby zdrowia. Jako absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu wydziału Turystyki i Rekreacji jej zainteresowania związane są z prowadzeniem zdrowego trybu życia, aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz podróżami.


dr Bilski Ortodonta

Przychodnia Lekarska
ORTO-MEDICA
Braci Niemojowskich 4
62-800 Kalisz
Poland
Zapisz się! Poinformujemy Cię o promocjach!
Realizacja Webpoland - Strony internetowe
Copyright © by ORTO-MEDICA. All rights reserved 2012