Jak wygląda wizyta u specjalisty?
Rozpoczyna się od diagnozy problemu, natomiast każda kolejna wizyta to terapia logopedyczna
Diagnoza logopedyczna - polega na ocenie stopnia rozwoju mowy dziecka.


Obejmuje następujące elementy:
- przeprowadzenie wywiadu z Rodzicami,
- badanie sprawności narządów artykulacyjnych dziecka,
- orientacyjne badanie słuchu,
- badanie lateralizacji czyli określenie dominującej strony ciała, w celu doboru metod nauczania,
- sprawdzenie poziomu sprawności intelektualnej oraz funkcji poznawczych istotnych dla uczenia się języka w wersji pisanej.

Po przeprowadzonej diagnozie pacjent otrzymuje prognozę czasu trwania terapii oraz wskazówki jak pracować w domu.
Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie, złagodzenie zaburzeń występujących u dzieci czy też u osób dorosłych, których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona czy utrudniona.

 

W jakich przypadkach należy skonsultować się ze specjalistą?
- jeżeli dziecko podczas artykulacji wysuwa język między zęby lub ociera nim o wargi,
- jeżeli dziecko opuszcza, zastępuje lub deformuje poszczególne głoski:

- nieprawidłowo wymawia głoski ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż,

- nieprawidłowo wymawia głoskę r,

- mowa bezdźwięczna, gdy dziecko zastępuje głoskę d na t (zamiast domek mówi tomek), głoskę w na f (zamiast woda mówi fota), głoskę g na k (zamiast góra mówi kura), głoskę b na p (zamiast bułka mówi półka),

- jeżeli dziecko nieprawidłowo wymawia głoski tylnojęzykowe k,g,h,
- gdy dziecko jąka się,
- gdy dziecko nie próbuje komunikować się z otoczeniem, nie rozumie mowy innych, nie jest zainteresowane kontaktami z rówieśnikami,
- gdy mowa dziecka nie jest adekwatna do jego wieku.

 

Co oferujemy?

- badanie mowy obejmujące kompleksową diagnozę zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy,
- terapię logopedyczną (min. sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, lambdacyzm, gammacyzm, betacyzm, mowa bezdźwięczna, opóźniony rozwój mowy),
- usprawnianie narządów mowy,
- doskonalenie sprawności oddechowej, głosowej i dykcyjnej,
- profilaktykę logopedyczna,
- wspomaganie ogólnego rozwoju mowy;

 

Przychodnia Lekarska
ORTO-MEDICA
Braci Niemojowskich 4
62-800 Kalisz
Poland
Zapisz się! Poinformujemy Cię o promocjach!
Realizacja Webpoland - Strony internetowe
Copyright © by ORTO-MEDICA. All rights reserved 2012