Alergologia jest dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób alergicznych. Są one związane z nieprawidłową reakcją organizmu ludzkiego na różnorodne substancje pochodzące z otaczającego nas środowiska. W patologicznej sytuacji czynniki, z którymi mamy na co dzień do czynienia są uznawane przez nasz układ odpornościowy jako obce i szkodliwe. Układ ten, zwany również immunologicznym, za pomocą komórek wchodzących w jego skład i substancji przez nie wydzielanych rozpoczyna walkę z czynnikami, które wniknęły do naszego organizmu. Wtedy też dochodzi do wystąpienia objawów chorobowych , ogólnych lub narządowych. Należy zaznaczyć, że nie jest to prawidłowa reakcja odpornościowa: jest ona silniejsza, wygasa z trudem, a w pamięci organizmu do końca życia pozostaje zakodowana informacja i skłonność do powtórzenia tej reakcji.

 

Alergolog, jako lekarz specjalista zajmuje się rozpoznawaniem schorzeń alergicznych i ich leczeniem. Do jego głównych zadań zalicza się diagnostykę, leczenie objawowe chorób alergicznych oraz immunoterapię swoistą u dzieci i dorosłych.
Kluczową rolę podczas wizyty odgrywa wywiad przeprowadzony przez lekarza z chorym. Dotyczy on okoliczności ujawnienia się bądź nasilenia choroby, zwyczajów życiowych pacjenta, miejsca jego pracy i odpoczynku. Ustalenie hipotetycznego czynnika przyczynowego potwierdza się dalszymi badaniami, które dzieli się na :
- testy skórne alergiczne,
- badania serologiczne,
- testy ekspozycyjne.

 

Specjalistycznemu leczeniu podlegają m.in.:
- alergiczne choroby skóry: atopowe zapalenie skóry (u niemowląt „skaza białkowa”), alergiczny wyprysk kontaktowy, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy,
- alergiczne zapalenie spojówek,
- alergiczny nieżyt nosa sezonowy (pyłkowica), całoroczny nieżyt nosa,
- astma oskrzelowa atopowa,
- alergiczne reakcje pokarmowe.

Zdiagnozowanie choroby i jak najszybciej rozpoczęta terapia pomagają uniknąć późniejszych poważnych problemów zdrowotnych.


W celu potwierdzenia wywiadu alergologicznego – czy dany alergen odpowiedzialny za objawy chorobowe wywołuje reakcje skóry o typie zapalenia alergicznego, oraz dla ustalenia właściwego alergenu przewidzianego do ewentualnego leczenia odczulającego wykonuje się testy skórne.
Badanie to, wykonywane na zlecenie lekarza alergologa, polega na celowym spowodowaniu kontaktu alergenu ze skórą, a następnie na interpretacji zmian, które pojawiły się na skórze (rumienia, bąbla, nacieku). Testy skórne zakłada się na wewnętrznej powierzchni przedramienia lub na plecach pacjenta, w miejscach, gdzie skóra nie jest zmieniona zapalnie.


W praktyce najczęściej stosowane są:
- test punktowy (prick test),
- test śródskórny,
- test naskórkowy (płatkowy).

 

Oferta gabinetu obejmuje leczenie i diagnostykę chorób alergicznych, w szczególności:
- testy skórne „prick”,
alergeny wziewne – roztocza kurzu domowego, pyłki traw, żyta, drzew wczesnych, późnych, chwastów, pleśni wewnątrz- i zewnątrzdomowych, sierści zwierząt domowych, psa, kota, chomika, królika.
alergeny pokarmowe – mleko krowie, jajko kurze, mąka pszenna, mąka żytnia, owoce cytrusowe, orzech laskowy, włoski, ziemny, jabłko, pomidor, banan, mięso wieprzowe, dorsz, ziemniak, mięso z kurczaka,
- testy płatkowe (chemiczne)
Zestaw europejski rozszerzony: dwuchromian potasu, parafenylenodiamina, mieszanka tiuramów, siarczan neomycyny, chlorek kobaltu, benzokaina, siarczan niklu, kliochinol, kalafonia, mieszanka parabenów, N-fenylo-N-izopropylo-4-fenylenodiamina, alkohole wełny, mieszanka merkaptanów, żywica epoksydowa, balsam peruwiański, żywica 4-tert-butyloformaldehydowa, merkaptobenzotiazol, formaldehyd, mieszanka zapachowa, seskwiterpeny laktonowe, quaternium, primina, budezonid, lyral, chlorek palladu, propolis,
- badanie czynnościowe układu oddechowego – spirometrię, pikflometrię,
- pełen zakres oznaczeń swoistych IgE z surowicy krwi (alergeny wziewne i pokarmowe, jady owadów).

 

alergologia Kalisz
Test punktowy jest prosty w wykonaniu, bezpieczny i bardzo swoisty. Na każdym przedramieniu u dorosłego człowieka można wykonać od 10 do 12 testów. Dodatnie reakcje w postaci bąbla otoczonego rumieniem występują po ok. 15 – 20 minutach. Ocenie podlega wielkość bąbla i rumienia, lub porównanie średnicy bąbla po alergenie i bąbla po histaminie.

 

Test śródskórny jest bardziej pracochłonny i czulszy niż punktowy, ale mniej swoisty. Wyniki testu odczytuje się po 15 – 20 minutach, gdy zachodzi reakcja natychmiastowa oraz po upływie 6 – 8 i 24 – 48 godzin, kiedy to zachodzi reakcja późna. Obserwacji podlega wielkość bąbla, rumienia bądź nacieku.

 

Test naskórkowy, zwany inaczej płatkowym służy głównie do oceny reakcji alergicznej typu IV ( według Gella Coombsa ). Przebieg testu polega na przyklejeniu badanemu specjalnych plastrów z alergenami na plecach lub ramionach na okres 48 godzin. Reakcje alergiczne, które zachodzą w tym czasie mają postać zaczerwienienia, pęcherzyków i guzków. Odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach, a w wybranych przypadkach po 96 i więcej godzinach.

 

Okresowo wykonuje się również badanie spirometryczne w celu oceny stopnia nasilenia zapalenia alergicznego w dolnych drogach oddechowych u chorych z astmą oskrzelową. Podczas takiego badania mierzy się pojemność płuc, czyli objętość powietrza jaką można nabrać podczas najgłębszego wdechu lub wydychając podczas najsilniejszego wydechu. Drugą cechą płuc, która podlega ocenie jest szybkość wydechu, czyli maksymalna objętość powietrza jaką badany wydycha podczas pierwszej sekundy gwałtownego wydechu.
Wyniki takiego badania pozwalają ocenić wybrane parametry przepływu powietrza w drogach oddechowych zarówno przed, jak i po podaniu leków rozkurczających oskrzela. Możliwość wprowadzenia ich do pamięci komputera daje szanse obiektywnej obserwacji choroby i wyników leczenia.


Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania i nie jest obciążające dla chorego.

alergolog Kalisz

Przychodnia Lekarska
ORTO-MEDICA
Braci Niemojowskich 4
62-800 Kalisz
Poland
Zapisz się! Poinformujemy Cię o promocjach!
Realizacja Webpoland - Strony internetowe
Copyright © by ORTO-MEDICA. All rights reserved 2012